Ophævelse af 7/30-dages reglen for kvæg, svin, får og geder

Fødevarestyrelsen ophæver de dyresundhedsmæssige regler, der er fastsat i bekendtgørelse nr. 1426 af 3. december 2015 om supplerende bestemmelser for omsætning af klovbærende dyr, også kaldet 7/30-dages reglen. Ophævelsen betyder, at besætningsejere, der holder kvæg, svin, får og geder fra den 1. januar 2024 ikke længere er begrænset af de restriktioner, der følger af 7/30-dages reglen.

 • Ikrafttrædelsesdato:

  01/01/2024

 • Ansvarlig myndighed:

  Fødevarestyrelsen

 • Ministerium:

  Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

 • Læs den fulde tekst hos Retsinformation:

  https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2023/1347
 • Ovenstående information er kun vejledende. Gældende dokumenter findes i Retsinformation

Partners